Collection: Kimono Style Robes

18 products
Our gorgeous Kimono style robes are made from repurposed silk saris, each one is unique. The stylish way to recycle fashion
 • Green Cotton Kimono
  Cotton Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £25.00
  Sale price
  £25.00
 • Om Lilac Cotton Kimono
  Cotton Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £25.00
  Sale price
  £25.00
 • White Cotton Kimono
  Cotton Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £25.00
  Sale price
  £25.00
 • Pink Cotton Kimono
  Pink Cotton Kimono
  Regular price
  £25.00
  Sale price
  £25.00
 • Turquoise Cotton Kimono
  Turquoise Cotton Kimono
  Regular price
  £25.00
  Sale price
  £25.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari Kimono
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Repurposed Sari Kimono
  Repurposed Sari kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Sari Kimono
  Repurposed Sari kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00
 • Teal Sari Kimono
  Teal Sari Kimono www.karmaripon.co.uk
  Regular price
  £35.00
  Sale price
  £35.00